Certyfikaty

Wełna celulozowa Termex posiada oznakowanie CE nadane przez fiński instytut techniki budowlanej VTT Services. Oprócz tego posiadamy szereg badań wykonanych przez państwowy Instytut Techniki Budowlanej.

9365f888f34d7dcdbcbf891afb7d5e4b_400x400

 

znak-ce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz produkt przechodzi codzienne badania w zakresie palności i comiesięczne w zakresie izolacyjności termicznej – tj. częściej od wielu podobnych produktów termoizolacyjnych dostępnych na rynku. Jednocześnie jako marka Termex posiadamy dostęp do najnowszych badań prowadzonych w ramach stowarzyszenia producentów wełny celulozowej ECIA. Wszystko to w celu zapewnienia naszym klientom optymalnego i pewnego zastosowania wełny celulozowej Termex zgodnie z najnowszymi trendami na rynku.

W związku z tym, że nasz produkt jest często porównywany z konkurencyjnymi materiałami, przy wszelkiego rodzaju porównaniach zwracamy uwagę na to, co następuje:

WSPÓŁCZYNNIK LAMBDA: nasz współczynnik deklarowany lambda dotyczy 100% produkcji, uwzględnia współczynnik wilgotności 50% oraz tzw. odchylenie standardowe. Na rynku budowlanym występują producenci, którzy podają niepełne wartości współczynnika lambda (np. dla próbek suchych) jako wartości deklarowane. Orientacyjnie każda tysięczna współczynnika lambda (0,001) przekłada się na ok. 1 cm izolacji.
POJEMNOŚĆ CIEPLNA I BEZSPOINOWOŚĆ: należy uwzględnić fakt, że migracja ciepła we włóknach celulozowych przebiega inaczej niż np. we włóknach szklanych, m.in. ze względu na niską przepuszczalność powietrza i odporność na działanie wilgoci. Do tego celuloza idealnie wypełnia nieregularne przestrzenie i ciasne zakamarki, co jest w praktyce często nieosiągalne przy pomocy tradycyjnych materiałów (sznurkowanie, folie, przerwa wentylacyjna, szczeliny przy wieszakach regipsów itp.). W razie przerwania paroizolacji wełna celulozowa w wielu przypadkach dalej spełnia swoją funkcję nie ulegając przy tym zepsuciu lub degradacji. Z powyższych przyczyn ocieplenie celulozą często może zapewnić lepszy efekt energooszczędności.

ODPORNOŚĆ NA GRZYBY I PLEŚNIE: Czy istnieje związek ograniczający porost pleśni w konstrukcji dachowej? Najbardziej rozpowszechnionym antidotum są związki boru, stosowane powszechnie do impregnacji drewna. Wełna celulozowa Termex zawiera kwas borowy (dostępny w aptekach jako środek odkażający i antyseptyczny). W ostatnich latach występowały próby dyskredytacji tej substancji przez niektórych graczy na rynku termoizolacji. Termex (i wielu innych producentów) stosuje w swoim materiale związki boru od 30 lat. Kwas borowy nie jest substancją toksyczną, nie wydziela się z materiału po jego montażu, a w czasie instalacji narażenie jest marginalne. Dla porównania w materiałach pochodzenia mineralnego występuje narażenie na igły, lepiszcze, a nawet formaldehyd.

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ: właściwości reakcji na ogień naszego materiału badane są codziennie na naszym zakładzie. Jest to kluczowy czynnik dla bezpieczeństwa pożarowego ocieplanego budynku. Zalecamy sprawdzanie częstotliwości wykonywania tych badań, gdyż może to mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego budynku.
OSIADANIE: wełna celulozowa w przegrodach poziomych charakteryzuje się kontrolowanym osiadaniem. Laboratoryjnie stwierdzony stopień osiadania wełny celulozowej Termex jest jednym z najniższych na rynku i wynosi 7.5%. Niemniej jednak ze względów normatywnych (konieczność zastosowania przedziału) deklarujemy je na poziomie 10%. W przegrodach ukośnych i pionowych oraz przy użyciu technologii Sidox osiadanie jest zerowe lub pomijalne. Uzyskanie tych parametrów wymaga przestrzegania odpowiedniej techniki montażu.
AKUSTYKA: jest to kolejna dziedzina, w której wełna celulozowa plasuje się w czołówce na rynku materiałów termoizolacyjnych. Nasz współczynnik αw wynosi 1.00 dla warstwy 10 cm. Osiągnięcie takiego samego czynnika w przypadku przeciętnej wełny mineralnej wymaga zastosowania aż 30-40 cm izolacji! Znakomita izolacyjność akustyczna wynika zarówno z porowatej struktury, jak i właściwości dźwiękochłonnych włókien celulozowych.
TRWAŁOŚĆ: norma dla wełny celulozowej, na której opiera się nasz certyfikat mówi o 50-letniej trwałości materiału. Nasza firma posiada próbki materiału z początków działalności, które nie wykazują oznak zużycia lub utraty parametrów. Ze względu na historię naszej marki przyznajemy klientom 25-letnią gwarancję na właściwości materiału pod warunkiem poprawnego montażu i braku zewnętrznej ingerencji. Jesteśmy przekonani, że może on pełnić swoją funkcję o wiele dłużej.

Atest higieniczny


 

thumbnail of Lambda 0037
thumbnail of Klasa emisji M1 2015
thumbnail of Deklaracja środowiskowa 2014