Skuteczne, tanie i ekologiczne ocieplanie domu – ekofiber

Ekofiber jest materiałem wyprodukowanym na bazie włókna celulozowego. Do jego produkcji wykorzystuje się makulaturę gazetową, z której odzyskiwane są włókna celulozy impregnowane solami boru. W związku z tym ekofiber  nie zawiera żadnych szkodliwych substancji, a jego główne składniki to jest celuloza i związki boru są w pełni ekologiczne. Geneza ocieplania budynków z wykorzystaniem impregnowanej włókno celulozy wytwarzanje z makulatury gazetowej sięga okresu I wojny światowej. Na Uniwersytecie Saskatoon w Kanadzie prowadzono wówczas badania zmierzające do uzyskania niwego materiały termoizolacyjnego bazie „sproszkowanego papieru”. Jednakże na rynkach zachodnich o ocieplaniu budynków włókno celulozą zrobiło się głośno dopiero w czasie kryzysu energetycznego w latach 1970-1980.

Właściwości materiału

Ekofiber występuje w postaci sypkiej, luźnej włókniny, która montowana jest metodą wdmuchiwania bez strat ekologicznych z wykorzystaniem 100% materiałów. W zależności od ocieplanego elementu domu stosuje się inne gęstości montażowe. W stropodachach i poddaszach nieużytkowych jest to 28÷30 kg/m3, w przypadku połaci dachowych – 45÷50 kg/m3 oraz ścian – 54÷64 kg/m3. Do innych właściwości materiału zaliczyć można współczynnik przewodzenia ciepła – 0.039, oddychanie (przy czym należy pamiętać, że w przegrodach izolowanych ekofibrem nie należy stosować paroizolacji), odporność na grzyby i pleśnie. Ekrofibra ma ponadto wiele innych ciekawych cech, jak to, że stanowi ochronę dla konstrukcji drewnianych przed biodegradacją oraz konstrukcji stalowych przed korozją, a także jest nieprzyjemna dla insektów i gryzoni.

Skuteczność izolacji termicznej

Izolacja celulozowa charakteryzuje się stałością właściwości termoizolacyjnych. Bardzo dobrze przystosowuje się do wahań wilgotności i temperatury powietrza, zachowując właściwości termiczne aż do wilgotności na poziomie 12%. Dla większości wyrobów izolacji celulozowej współczynnik przewodzenia ciepła kształtuje się na poziomie około 0,037 – 0,043 W/ (m·K), czyli podobnie jak w przypadku styropianu i wełny mineralnej. Tak dobry wskaźnik kształtuje również korzystny współczynnik przenikania ciepła. Warto podkreślić również, że w porównaniu z innymi materiałami, w przypadku izolacji celulozowej straty ciepła są mniejsze, a to dzięki ciągłości i szczelności izolacji oraz zmniejszeniu ryzyka punktowego zawilgocenia izolacji.