TERMEX NA DACHACH POLITECHNIKI KOSZALIN

Tegoroczna jesień upłynęła pod znakiem licznych robót termomodernizacyjnych wykonywanych przy pomocy naszego materiału. Jedną z najbardziej prestiżowych termomodernizacji na lokalnym rynku było docieplenie budynków dydaktycznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego i Śniadeckich w Koszalinie.

Na przełomie października i listopada z pomocą naszego ekologicznego materiału zostało wykonane ocieplenie ponad 2000 m2 stropodachu na wysokości od 6 do 8 piętra.
Po otwarciu stropodachu i sprawdzeniu stanu starej izolacji nasi instalatorzy pokryli (miejscami uszkodzoną) warstwę z płyt wełny mineralnej szczelną otuliną z wełny celulozowej. Dzięki właściwościom naszego produktu (odporność na oddziaływanie wilgoci) nie było konieczności układania folii paroizolacyjnej. W ten sposób dwa największe budynki Politechniki Koszalińskiej zyskały dodatkowe zabezpieczenie przed stratami ciepła.

Przebieg termomodernizacji nadzorował sam Prezes Zarządu Termex-Fiber Sp. z o.o., Cyprian Podlaszewski. Inwestycja ta jest potwierdzeniem znakomitych właściwości użytkowych naszego produktu, a także sprawnej i kompleksowej obsługi.

Dzięki sprowadzeniu dodatkowych maszyn do wdmuchiwania dziennie ocieplaliśmy średnio 400 m2, bez ingerencji w pomieszczenia budynków i zapewniając oszczędne gospodarowanie środkami Inwestora. Cieszymy się, że Politechnika Koszalińska korzysta z ekologicznych rozwiązań dla budownictwa.