Termex ze znakiem CE

Informujemy, że marka Termex od połowy marca 2018 roku jest uprawniona do stosowania znaku CE nadanego przez fiński instytut techniki budowlanej VTT Expert Services Oy. Jest to kolejny etap ekspansji naszej marki w Europie, która posiadała już znak CE w latach 2011-2015 nadany przez ten sam instytut.

Jednocześnie nasza firma będzie kontynuować proces uzyskania certyfikacji także w instytucie niemieckim w związku ze zbliżającą się harmonizacją normy EN 15101-1 dla izolacji celulozowych, która wymusi na wszystkich producentach ponowną certyfikację. Badania w tym zakresie są prowadzone od zeszłej jesieni w laboratoriach akredytowanych w Austrii, która jest bardzo dużym rynkiem zbytu wełny celulozowej. Pierwszym efektem tych badań jest m.in. uzyskanie znakomitego współczynnika izolacyjności akustycznej na poziomie αw=1,00 dla warstwy 10 cm. Porównanie tych właściwości z tradycyjnymi materiałami przedstawimy wkrótce na naszych stronach.