Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, docieplenie stropodachu wentylowanego